PARAFIA p.w. NARODZENIA NMP W GOSZCZU
KONTAKT
MEDIA
GALERIA
DUSZPASTERSTWO
OGŁOSZENIA
O NAS
PARAFIA GOSZCZ
Czytelnia
ojciec Dolindo Ruotolo
     “św. Jan Bosco już jako kleryk interesował się biedną młodzieżą szybko rozwijającego się miasta Turynu. Rozwój przemysłu pod koniec XIX wieku, obok cywilizacyjnego postępu, generował także zaniedbane grupy społeczne, zwłaszcza młodych. Jan Bosko spotykał się z nimi, poznawał ich problemy, ewangelizował. Niedługo po przyjęciu święceń kapłańskich założył pierwsze Oratorium, wychowawczy ośrodek dla biednej i zaniedbanej młodzieży w Turynie. Stało się ono wzorcowe dla całego Zgromadzenia Księży Salezjanów, założonego przez św. Jana Bosko. Zaniósł wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę.”
Modlitwa do św. Jana Bosko 
 
Święty Janie Bosko, 
Ojcze i Nauczycielu młodzieży, 
posłuszny darom Ducha i otwarty na rzeczywistość swoich czasów 
byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej, 
znakiem miłości i troskliwości Boga. 
 
Bądź nam przewodnikiem 
na drodze przyjaźni z Panem Jezusem, 
abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii 
sens naszego życia 
i źródło prawdziwego szczęścia. 
 
Dopomóż nam odpowiedzieć hojnie na powołanie,  
które otrzymaliśmy od Boga, 
abyśmy w codziennym życiu 
byli budowniczymi jedności 
i współpracowali z entuzjazmem, 
w jedności z całym Kościołem, 
w tworzeniu cywilizacji miłości. 
 
Wyjednaj nam łaskę wytrwałości 
w jak najgłębszym przeżywaniu życia chrześcijańskiego 
według ducha błogosławieństw; 
i spraw, abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę, 
mogli kiedyś znaleźć się z Tobą 
w wielkiej niebiańskiej rodzinie. 
Amen. 
 
(ks. Pascual Chávez Villanueva, przełożony generalny salezjanów)
Modlitwa do św. Jana Bosko 
 
Księże Bosko, 
od najmłodszych lat z wiarą odpowiadałeś na Boży głos, 
każdego dnia coraz bardziej poznając swoje powołanie 
oraz miejsce w społeczeństwie i Kościele. 
Chociaż nie obce były Ci trud i przeciwności, 
zawsze z dobrocią i życzliwością 
podchodziłeś do każdego człowieka, 
 
Uproś nam u Ojca w niebie 
łaskę pogodnej i pełnej miłości postawy na co dzień. 
Pragniemy, tak jak Ty, nasze życie powierzać Stwórcy. 
Wierzymy, że w Jego dłoniach, 
doskonałego Garncarza, 
nasz wysiłek i zaangażowanie nabiorą pięknych 
i niepowtarzalnych kształtów 
na Jego chwałę i dla pożytku człowieka. 
Prowadź nas drogami twojego Mistrza, 
naszego Dobrego Pasterza, 
abyśmy i my potrafili odnaleźć nasze powołanie 
we wspólnocie Kościoła 
i mogli razem uczestniczyć w Uczcie Zbawiciela 
na końcu czasów.
Amen.

© Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Goszczu
telefon 71 398 70 70